1
1
Huvudsaklig


Grammatik

1

Europeiska Unionens Språkpolitik

01/8/2008

This page is only available in English    

Projektet att få fart på den urindoeuropeiska började som student teoretiska projekt, att delta i en företagarvänlig konkurrens från universitetet i Extremadura. Det är avsedda att återuppliva och modern användning av den rekonstruerade prehistorical språk kallas Europas urindoeuropeiska, anses den gemensamma förfadern till de flesta indoeuropeiska språk i Europa, i likhet urgermanisk, uritalisk, urkeltisk, urbaltisk och urslavisk.


Prize in Entrepreneurial Innovation 2006 :: University of Extremadura and Cabinet of Young Iniciative

Efter 2006 års pris som mottagits i innovation och det intresse som visats av spanska medier har vi beslutat att finansiera en informell grupp - senare juridiskt införlivas som den Indo-European Language Association - som ska arbeta med konventionella frågetecken kring modern, praktisk användning av huvudsakligen teoretiska återuppbyggnad, på sitt lärande och undervisning bland medborgare i Europeiska unionen, och om dess framtid antas som EU: s nationella språket.


Vårt mål är alltså inte bara att erbjuda tillgängliga verk och slutsatserna om urindoeuropeiska gratis för alla, men också att underlätta vidare diskussioner om de praktiska aspekterna av dess användning som ett modernt språk och undervisning och lärande material - liksom enkla lärande manualer, grundläggande lexikon, liten text översättningar etc. - för dem som är intresserade.


The main sections of the original project of 2006 were released for the public and have been revised in 2007. Please choose one of the following formats:


Recommended format:
Other formats:
  • html HTML (slower)
  • You can also read a machine-translated HTML document:


Dnghu's Foundation Project FAQ and Errata

  1. 12/4/08 :: The language list for automatic translation stated Persian (فارسی), but linked to the Arabic (العربية) translation.
    • 14/4/08 :: Now it has been corrected. Thanks to our reader for pointing it out.
  2. 12/4/06 :: What did you mean by Aramaic being "equivalent" to Latin for Israelis?
    • 12/4/06 :: Before the Jews were expelled from their Homeland, they spoke Aramaic, which substituted old Hebrew after the fall of Jerusalem. Aramaic would have then been a more rational choice for the Israelis than Latin, given that it had been spoken in the old Land of Israel for six centuries, and that it belongs to the same linguistic family, the Semitic one.

IE Ressourcen

Quick Links