Krótkie sprawozdanie z prezentacji ożywienie w Proto-Indo-European języka w Tuluzie, w “Forom Langues et des Cultures du Monde”

Automatic translation from the English version, as of June 2th, 2008.

Podobnie jak prof Feraud, z rosyjskiego stanowiska w Forum des Langues de Toulouse, opisuje zdarzenia wczoraj, w reakcji na publiczne przedstawienie projektu ożywienie w Proto-Indo-European language:

Nie był dobry w obecności Język Forum, być może w tysiącach. Niektóre setki ulotek były rozprowadzane wśród zwiedzających – patrz przykład 4 w ulotki formatu A4.

Mamy kontakt z wieloma język stowarzyszeń i grup o zmiennej reakcji:

* Reklamacje dotyczące complexitiy z Proto-Indo-European declensions przez niektórych mówców nie inflected języków.
* Polite i pozytywny odbiór przez większość innych stoisko przedstawicieli europejskich języków.
* Bardzo dobra znajomość podstaw projektu, zwłaszcza przez indyjskie i Modern Hebrew te, z powodu oczywistych względów.
* Przyszłość współpracy z innym języku i Europejskiego Stowarzyszenia instytucji przewidywalnego są Tuluza, dzięki kontakty wykonane.
* I niektórzy krytycy również z esperanto stoisko: “język dla Unii Europejskiej już istnieje, to jest esperanto …” 😕

Twój zespół z Indo-European Language Association.