Archive for November, 2009

A Grammar of Modern Indo-European, Second Printed Edition, i indoeuropejskich Tłumacz-słownik, zaktualizowane przy użyciu najnowszych wersji Praindoeurpejski Słownik

Najnowsza wersja A Grammar of Modern Indo-European, Second Printed Edition, wersja 4, została opublikowana w Internecie kilka dni temu, a jego drukowane wydanie zostało zatwierdzone, więc jest to możliwe do nabycia w Amazon.

Postaramy się zapewnić posłom drugie wydanie drukowane z gramatyki, w celu zastąpienia ich poprzednie wersje bez żadnych kosztów. Zostanie to dokonane w wolnym tempie, wykorzystując korzyści uzyskanych ze sprzedaży drugie wydanie, czyli ≈ 1 $ / kopia dla Amazonki ≈ 5 $ / kopia dla CreateSpace.

Indoeuropejski Tłumacz-słownik stron zostały zaktualizowane przy użyciu najnowszych wersji Praindoeurpejski Słownik, przez Fernando López-Menchero.