A Grammar of Modern Indo-European, Second Printed Edition, och indoeuropeiska översättare-ordbok, uppdaterad med den senaste versionen av proto-indoeuropeiska lexikon

Den senaste versionen av A Grammar of Modern Indo-European, version 4, andra tryckta utgåvan publicerades på nätet några dagar sedan, och den tryckta upplagan har godkänts, så att den finns att köpa på Amazon.

Vi kommer att försöka förse medlemmar med andra tryckta utgåvan av grammatiken, för att ersätta deras tidigare versioner utan kostnad. Detta kommer att ske i långsam takt, med de fördelar som erhålls med försäljningen av den andra utgåvan, dvs ≈ 1 $ / kopia för Amazon, ≈ 5 $ / kopia CreateSpace.

Den indoeuropeiska översättare-ordbok har uppdaterats med den senaste versionen av proto-indoeuropeiska lexikon, av Fernando López-Menchero.

Din indoeuropeiska språk team.

No Comments.

Write a comment: